Ochrana osobních údajů

Potvrzením objednávky Zákazník souhlasí se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, telefon, emailové spojení) ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je zákazníkem udělen na dobu neurčitou a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Uchovávání informací

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prohlášení poskytovatele služeb

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Tiskplus nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení objednávky.

Vyjádření souhlasu objednatele

Objednatel souhlasí s tím, že mu ze strany poskytovatele, Jan Tůma - Tiskplus, mohou být na zadaný email při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.